Bonus Modul 9 - Vad du kan göra när det inte fungerar

Bonus Modul 9 - Vad du kan göra när det inte fungerar
Modul 9.1 Håll koll på dina siffror och mätetal
9 min
Modul 9.2 Hur jag avgör vilka kampanjer jag dumpar och vilka jag skalar upp
10 min
Modul 9.3 Hur jag använder Leveransstatistik för att upptäcka problem med kampanjerna
9 min
Modul 9.4 Hur jag ser över budinställningarna när kampanjerna går trögt
4 min
Modul 9.5 Hur jag använder Målgruppöverlappning för att förbättra resultaten
5 min
Modul 9.6 Uppdatera och återskapa anpassade målgrupper
4 min
Avslutning
4 min